+372 600 4415

info@sdg.ee

Külasta meid

Peterburi tee 90a, Tallinn

Riskianalüüs

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb tööandjal koostada riskianalüüs. Tihtilugu puudub tööandjal aeg ja kogemus riskianalüüsi koostamiseks. Selleks pakume teenust kus koos Teie töötajatega viime läbi riskianalüüsi ja vormistame vajalikud dokumendid.

Riskianalüüsi etapid

  • Töökeskkonna kirjeldus
  • Meeskonna moodustamine
  • Riskianalüüsi metoodika kirjeldus
  • Riskide hindamine, riskiataseme ja ohustatud isikute määramine
  • Ennetusmeetmete väljatöötamine ja kirjeldamine
  • Ohutegurite väljatoomine, mis on aluseks töötaja tervisekontrolli suunamisel
  • Tulemuste analüüs ja tegevuskava koostamine