+372 600 4415

info@sdg.ee

Külasta meid

Peterburi tee 90a, Tallinn

 

Teenused

Ohutu töö garant  >  Teenused

Ohutu töökeskkonna tagamine eeldab töökeskkonna ja seal toimivate mõjude kompleksset analüüsi alustades töökeskkonna auditist ja riskianalüüsi teostamisest koos töökeskkonna mõõdistuste ning ohutusalase tegevuskava koostamisega.

Aitame teid kõigis töökeskkonna ohutust puudutavates küsimustes – konsulteerime ja  koolitame,  teostame mõõdistused ja koostame riskianalüüsid ning ohutusjuhendid, vormistame seadusega ettenähtud dokumendid nii, et Teie saate keskenduda oma põhitegevusele.

Konsultatsioonid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus nõuab ettevõtjalt väga paljude määruste ja kordade täitmist.

Vaata lähemalt
Töökeskkonna mõõdistamine

Viies läbi riskianalüüsi on vajalik teha töökohtadele vastavad mõõdistused, et välja selgitada ohutegurite suurused.

Vaata lähemalt
Ohutusmärkide müük

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas – Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määrus nr 75

Vaata lähemalt
Riskianalüüs

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb tööandjal koostada riskianalüüs.

Vaata lähemalt
Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Tänapäeval on paljude teenuste sisseostmine muutunud palju otstarbekamaks kui oli seda varem.

Vaata lähemalt
Dokumentide koostamine

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab igal kasutataval seadmel olema ohutusjuhend, samuti igale tehtavale tööle (ametikohale).

Vaata lähemalt
Koolitused

Korraldame töökeskkonnaspetsialistide, töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete ning tööandjate välja- ja täiendõpet.

Vaata lähemalt

VÕID MEIS KINDEL OLLA

Meie töötajad on hästi kursis kehtivate õigusaktiga ning omavad aastakümnete pikkust praktilist kogemust tööohutuse alal.

a