+372 600 4415

info@sdg.ee

Külasta meid

Peterburi tee 90a, Tallinn

Konsultatsioonid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus nõuab ettevõtjalt väga paljude määruste ja kordade täitmist.

Enamus ettevõtjad on peamiselt keskendunud oma põhitegevusele, mis loomulikult tagab ettevõtjale edu ja paraku ei jää aega tööohutuse küsimustega tegeleda. Kui lugeda seaduses kirjeldatud tööandja kohustusi siis tundub, et väikefirma juht võib tööohutusele ja töötervishoiule kulutada kogu oma aja, samas olles endiselt ebakindel, et kas kõik on tehtud nõutekohaselt.

Seadusandlus muutub pidevalt ja on raske olla oma põhitöö kõrvalt pidevalt kursis kõikide määruste, kordade ja seaduste muudatustega.

Tihtilugu on määratud käsu korras ettevõttes keegi töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täima, kes tegelikult niigi upub igapäevatöösse siis võib ette arvata, mis kvaliteet sellest asjast saab tulla.

Seepärast oleme lahkesti valmis Teid nõustama suvalises töötervishoiu ja tööohutuse küsimuses, dokumentatsiooni koostamisel, lahenduste leidmisel ja riskianalüüsi koostamisel.

Kui ohtu ei ole ja inimesed on oma tööst huvitatud ning teevad seda innuga, suureneb tööst saadav rahulolu ning paraneb tervis, heaolu ja tulemus.