+372 600 4415

info@sdg.ee

Külasta meid

Peterburi tee 90a, Tallinn

Töökeskkonna mõõdistamine

Viies läbi riskianalüüsi on vajalik teha töökohtadele vastavad mõõdistused, et välja selgitada ohutegurite suurused. Meil on akrediteeritud mõõtelabor ja omame mõõdistamislitsentsi L271.

Mõõdetakse järgmisi parameetreid

  • Õhu temperatuuri
  • Õhu niiskust
  • Õhu liikumiskiirust
  • Valgustust
  • Müra

Konfidentsiaalsus

Mõõdistamistel kumbki lepinguosaline ei tohi avaldada kolmandatele isikutele teavet teise lepinguosalise tegevuse, teenuste ja toodete kohta. See säte ei hõlma aga avalikku teavet, teise lepinguosalise nõusolekul avaldatud teavet, õigusliku korralduse tagajärjel avaldatud teavet ja akrediteerimise või teavitamise tulemusel avaldatud teavet.

Klient on kohustatud tagama, et ta ise või tema töötajad ei avalda kolmandale poolele mingit teavet tellimuse täitmisega seotud tegevuse kohta ja et kliendile võimalikult edastatud teavet ei kasutata muul otstarbel kui vaid kliendi enda äritegevuse vajadusteks.

Akrediteerimistunnistus