+372 600 4415

info@sdg.ee

Külasta meid

Peterburi tee 90a, Tallinn

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Tänapäeval on paljude teenuste sisseostmine muutunud palju otstarbekamaks kui oli seda varem. Kindlasi kui 10 aastat tagasi keegi oleks oleks öelnud, et tuleks koristajad lahti lasta ja võtta teenus selleks spetsialiseerunud ettevõttelt, siis keegi seda tõsiselt ei võtnud. Sama on tänapäeval ka raamatupidamiseteenusega. Elu on tõestanud, et teatud asju ei tasu ise tegema hakata kui selleks on olemas spetsialistid. Kuid miks ka mitte siis tööohutuse korraldamise teenus. Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.

Töökeskkonnaspetsialisti teenust sisse ostes on olemas mitmed eelised:

 • Teenuse osutaja on alati kursis seadusandlusega, selle muudatustega
 • Teenuse osutaja on kogenud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas
 • Teenuse osutaja omab vajalikku dokumentatsiooni või on suuteline selle koostama
 • Omab kogemusi riskianalüüsi teostamisel, sellele järgnevale tegevuskava koostamisel jne
 • On pädev teostama perioodilist sisekontrolli
 • Lahendab personaliküsimused (töökeskonnaspetsialisti haiguse, lähetuse puhul või puhkuseperioodil)
 • Vähendab kulutusi (teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui töötaja palgakulu)
 • Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on korras

Töökeskkonaspetsialisti põhiteenuse kohustuste hulka kuuluvad lähtuvalt seadusandlusest ja meie kogemustest:

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes
 2. Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine
 3. Töökeskkonnariskianalüüsi täiendamine ja vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmiste korraldamine
 4. Kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle jälgimine, toetudes riskianalüüsi tulemustele
 5. Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest
 6. Tervisekontrolli korraldamine töötajatele
 7. Töökeskkonnavolinike valimine (üle 10 töötajaga ettevõttes), esmaabi andjate valimine, töökeskkonnanõukogu kokkukutsumine (üle 50 töötajaga ettevõttes)
 8. Esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine
 9. Isikukaitsevahendite valik ja töötajatele edastamine, arvestuse pidamine
 10. Töötaja tööle asumisel sissejuhatava juhedamise läbiviimine. Vajadusel täiendjuhendamise läbiviimine
 11. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine
 12. Ohutusjuhendite (nii seadmetele kui ka tehtavale tööle) täiendamine ja muutmine